Hakkımızda

Bizi Tanıyın

Sovitron, kurulma amacına uygun olarak sağlık ve endüstri profesyonellerine en kaliteli ve güvenilir yüksek teknoloji ürünleri tedarik etmekte, ihtiyaç sahiplerinin en kolay şekilde bu ürünlere ulaşabilmesini sağlamaktadır.

Kalite Politikamız

Temel değerlerini “Çözüm Ortağı ”, “İnsan odaklı ” ve “Yenilikçi” olarak tanımlamış, yer aldığı bölge dahilinde çözüm ortağı olmayı hedefleyen bir şirket olarak aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz :

  • Müşterilerimizin gereksinim ve beklentilerini gözeterek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almak
  • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve standartlara uyumlu, sürdürülebilir ve güvenli ürün, çözüm ve hizmetleri sunmak
  • İş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçilerimizle iş birliğimizi etik kurallar çerçevesinde karşılıklı güven ve kazanca dayalı olarak gerçekleştirmek
  • Tüm süreçlerde etik, aktif, yalın, ve yaratıcı yaklaşımlar ile kalite ve sürekli iyileştirme bilincini sağlayarak, stratejik prensiplerimizin gereklerini değerlerimize uygun olarak yerine getirmek

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü işbirlikleri kuran, müşterilere teknoloji sunumunda yetkin bir çözüm ortağı olmaktır.

Misyonumuz, mşterilerimize stratejik çözümler sunmaktır.

Değerlerimiz

Etik Duruş : Faaliyet gösterdiğimiz her iş kolunda ve/veya çözüm ortağı olduğumuz her kurumda sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösteririz. Yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adalete büyük önem veririz.

Operasyonel Mükemmeliyetçilik : Günümüz teknolojisinin faydalarını kullanırken yalın iş süreçlerini benimsiyoruz. Veriye dayalı hızlı karar verme altyapımız en optimum sonuca ulaşmamızı destekler.

Çevre ve Sosyal Sorumluluğumuz : Çevreye ve doğaya değer veren yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürürüz. Her fatura için doğaya bir fidan ile katkıda bulunuyoruz.

İletişim : Tüm durumlarda karşılıklı dinlemeyi, bilgi alışverişini ve saygıyı esas alan herkesin düşüncelerini organizasyonun her düzeyinde açıkça ifade edebileceği bir çalışma ortamını destekliyoruz.

İnsan Kaynakları

Şirketimiz içerisinde sizin de yeriniz olduğunuzu düşünüyorsanız detaylı özgeçmişinizi sovitron@sovitron.com.tr adresinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

Hakkımızda

İletişim